UNSCH 2021 – ENTREVISTA A LA VICERRECTORA ACADÉMICA